Raad van Commissarissen van Ataro BV te Zevenaar bestaande uit 3 personen