Ondersteuning bewegingsonderwijs

Wij ondersteunen u bij het geven van bewegingsonderwijs

Meer weten over onze dienstverlening?

Bewegingsonderwijs Ataro Sportservice

Bewegingsonderwijs

Tijdens het bewegingsonderwijs leren kinderen en jongeren de basis motorische vaardigheden aan waar ze hun hele leven profijt van hebben. Daarnaast leren ze op een speelse manier samenwerken en hun eigen kunnen in te schatten. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs is daarom van groot belang. De sportcoaches van Ataro Sportservice ondersteunen meerdere basis- en middelbare scholen op het gebied van bewegingsonderwijs.

Ondersteuning van onderwijsinstellingen

Ataro en de sportcoaches hebben ervaring met het (tijdelijk) overnemen van bewegingsonderwijs. Deze intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen levert een win-win situatie op. 

Bewegingsonderwijs Ataro Sportservice
Bewegingsonderwijs
Scroll to top